• In memoriam Wim Peters

  Ons bereikte afgelopen week het bericht dat Wim (Willem) Peters was overleden.

  Willem was erelid van onze vereniging en dat niet zonder reden.

  Ulftenaar Willem had in zijn jonge jaren het voetballen geleerd bij Ulftse Boys. Maar na zijn huwelijk met Gerda Knaven kwam hij in Gendringen wonen en meldde zich aan bij vv Gendringen. Voetballend heeft hij daar geen potten gebroken, maar in de begeleiding van de jeugd heeft hij ruimschoots zijn sporen verdiend.

  Begin jaren 60 stond het jeugdvoetbal bij onze club nog in de kinderschoenen. Willem was de eerste voorzitter van de net opgerichte jeugdcommissie. Maar hij deed meer dan alleen voorzitter zijn. Het voetbal moest goed geregeld worden, maar Willem had vooral veel oog voor de individuele jeugdspelers en voor zaken rond de teams: spelletjesmiddagen, uitstapjes naar Vessem of Duitsland vond hij zeker zo belangrijk.

  Vergaderingen vonden vaak plaats bij Willem thuis op zaterdagmorgen aan de keukentafel. Gerda zorgde voor de koffie en wat lekkers en de heren bespraken de lopende zaken. Hier ontstond ook het idee om een clubblad uit te brengen nl. Contact Orgaan. Een jaar of tien verscheen het blad periodiek (ongeveer 6 maal per jaar) totdat het werd opgevolgd door “de Voetzoeker”.

  Als afgevaardigde van de jeugd had Willen ook een groot aantal jaren zitting in het hoofdbestuur.

  Toen begin jaren 70 de nieuwe accommodatie op de IJsselweide de thuishaven van vv Gendringen werd heeft Wim zich o.a. bezig gehouden met het bemensen van de kantine, samen met Gerda.

  Furore maakte Wim met zijn onnavolgbare aankondigingen van de spelersnamen voor de wedstrijden van het eerste als omroeper.

  Maar nog veel belangrijker dan bovengenoemde activiteiten kunnen we Willem kenschetsen als een altijd vrolijke, opgeruimde man die geïnteresseerd was in mensen en in het wel en wee van onze club. Tijdens verbouwingen kwam Wim altijd nog even een kijkje nemen en vertellen hoe goed we het deden en wedstrijden van het eerste werden tot voor kort bezocht met zijn scootmobiel.

  Vv Gendringen verliest met Willem het laatste erelid met een “Langenhorst” verleden.

  We wensen zijn kinderen en overige familie sterkte met het verlies.

  Het bestuur