• Vrienden van

  De Club van 100 is een aantal jaren geleden opgericht door een aantal enthousiaste en actieve leden van de voetbalvereniging Gendringen. Het doel van deze 'Club van 100' is om de geldelijke ondersteuning die zij binnen krijgt aan te wenden voor het in stand houden en verbeteren van het totale voetbalklimaat van v.v. Gendringen.

  De leden van deze club komen zelf met ideeën en tips waar volgens hun aandacht aan geschonken dient te worden. Ook kan het bestuur van de v.v. Gendringen hiertoe initiatief nemen. In overleg met het bestuur worden de prioriteiten gesteld uit de wensenlijst en daar wordt vervolgens het geld voor vrijgemaakt. Deze steun wordt gegeven aan alle geledingen binnen de vereniging en vooral aan zaken, die niet binnen de eigenlijke exploitatie vallen. Zaken die het totale verenigingsleven veraangenamen.

  v.v. Gendringen kent veel supporters, die de vereniging een warm hart toe dragen. Mensen die graag een bijdrage leveren om het voetbalklimaat van deze club op peil te houden, opdat alle middelen aanwezig zijn om plezierig te kunnen werken binnen de vereniging. Dat geldt voor de dames en heren voetballers op het veld maar in feite nog veel meer voor alle vrijwilligers die elke week hun inzet en bijdrage leveren in het reilen en zeilen van een actieve en bloeiende vereniging. De Club van 100 is wat ledental betreft de laatste jaren behoorlijk stabiel. Het aantal leden wil zij echter graag uitbreiden, om nog wat extra's te kunnen doen voor de v.v. Gendringen. Eenmaal per jaar is er een bijeenkomst, waarbij de gang van zaken wordt besproken en ideeën worden uitgewisseld.

  Wilt u de Club van 100 steunen en ook lid worden, neem dan gerust contact op met het bestuurslid van de Club van 100:

  Jesper Brom,
  Telefoon: 06 28 21 32 10

  Ook voor uw tips, vragen en opmerkingen houden wij ons aanbevolen.