•  Protocol Vertrouwenscontactpersoon voetbalvereniging Gendringen en SVGG te Megchelen

  Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij toch ook? En toch gebeurt het wel eens, dat de dingen niet zo gaan, zoals jij dat graag wilt. De v.v. Gendringen en SVGG te Megchelen wil een veilige vereniging zijn, waar leden met plezier kunnen voetballen.  Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen. We doen ons best ‘ongewenst gedrag’ zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.

  Eén van de stappen, die we hierin zetten, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon omgangsvormen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

  Wat is ongewenst gedrag?

  Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:

  • (Cyber) pesten en treiteren;
  • Roddelen en negeren;
  • Discriminatie;
  • Agressie en geweld;
  • Machtsmisbruik;
  • Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

  Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De één vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”

  Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

  Wat doe je bij ongewenst gedrag?

  In eerste instantie bespreek je het degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

  Wie is de vertrouwenspersoon, en hoe vind je die?

   Binnen v.v. Gendringen zijn Chantal Pöpping, Steven Verheijen en Antoinette Duenk als vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Allen hebben ervaring met de functie van vertrouwen(contact)spersoon bij andere sportverenigingen en door hun werk.

  Ze zijn individueel te bereiken via:

  Steven Verheijen                       : vertrouwenspersoonsteven@gmail.com                                             

  Antoinette Duenk                      : vertrouwenspersoonvoetbal@duenkmediation.nl                                

  Cantal Pöpping                          : vertrouwenspersoonchantal@gmail.com:                                

  Wat kun je van een vertrouwenscontactpersoon verwachten?

  • Luistert naar je verhaal;
  • Biedt de eerste ondersteuning;
  • Maakt een inschatting van de ernst van de situatie;
  • Geeft advies over de te nemen stappen
  • Begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
  • Ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie.

  De vertrouwenscontactpersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenscontactpersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenscontactpersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding.

  Geheimhouding

  De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie is toevertrouwd of is bekend geworden. Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij schriftelijke toestemming van de melder of wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is. Deze dringende reden is aanwezig indien voldaan is aan al de volgende vijf voorwaarden:


  • Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de melder te verkrijgen.
  • De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
  • Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
  • Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
  • De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die ernstige schade of het gevaar voor betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.