• Contributie lidmaatschap

  Aanmelden lid

  Men kan lid worden van onze vereniging als het aanmeldformulier op de website wordt ingevuld en verzonden. De aanmelding wordt door de secretaris doorgezet naar de Ledenadministratie die de aanmelding verwerkt in Sportlink. Tevens wordt de aanmelding gemeld bij de betreffende coördinator voor de team indeling.

  Contributie seizoen 2023-2024

  De contributie is op jaarbasis:

  Categorie
  Contributie
  Senioren (spelend lid) € 240,00
  Senioren (bijna niet spelend lid) € 132,00
  Junioren € 132,00
  Pupillen € 120,00
  Mini-pupillen €   78,00
  Ondersteunend lid €   65,00
     

  * Typfouten in bovenstaand schema zijn voorbehouden.

  Wijziging gegevens

  Wijzigingen van persoonsgegevens (NAW of betalingsgegevens) kunnen alleen schriftelijk worden ingediend (liefst per mail aan secretariaat@vvgendringen.nl). Dus gaat u verhuizen, wijzigt u bankrekening nummer of krijgt u een ander mobiel nummer of mailadres? Geef dit a.u.b. door aan ons!

  Opzeggen lidmaatschap

  Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts SCHRIFTELIJK gebeuren per brief of bij voorkeur per e-mail bij het secretariaat. Opzeggen bij een leider, Technische Commissie of een bestuurslid is niet voldoende!

  De afmelding dient voor 1 juli van het aflopende seizoen binnen te zijn bij de secretaris van de vereniging. Bij opzeggingen na deze datum betekend dat er (een deel) contributie in rekening gebracht zal worden. Omdat er teams en spelers ingeschreven worden bij de KNVB maken wij als club hier kosten voor. Deze zullen gedekt moeten worden.

  Overschrijving naar andere vereniging

  Indien u als speler een overstap maakt naar een andere vereniging, loopt dit niet meer via de oude vereniging. De KNVB heeft dit proces aangepast. U kunt zich nu aanmelden bij de nieuwe verening. De oude vereniging krijgt hiervan automatisch bericht in Sportlink en kan dan de overschrijving goedkeuren, mits er aan alle verplichtingen zijn voldaan (betalingsverplichting). Overschrijvingen voor de A-categorie dienen voor 15 juni gedaan te zijn in Sportlink. Deze regeling geldt niet voor B-categorie voetbal. Als club stellen wij het wel op prijs als u een overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging.

  Belangrijk is dus dat u altijd de wijzigingen schriftelijk doorgeeft aan de secretaris!

 • ClubCollect

  Contributie inning

  Bij de aanmelding en aanvaarding van het lidmaatschap bij vv Gendringen machtig je automatisch de club om de contributie af te schrijven van uw bankrekening. De contributie wordt namens de vereniging geïncasseerd via ClubCollect. U ontvangt namens de verenging via ClubCollect een bericht (per sms, mail of brief) dat de contributie geïnd gaat worden. U kunt zelf aangeven in hoeveel termijnen. Let op: per termijn komt er € 1,00 kosten bovenop de contributie.

  Vanaf februari 2020 int de vv Gendringen de contributie bij haar leden via het platform van ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert, zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen.

  Wat is ClubCollect?

  ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. ClubCollect geeft jou de keuze om het contributiebedrag ineens of in termijnen te voldoen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging, zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.
   
  Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp / AVG).

  Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.clubcollect.com/nl/members. Voor vragen kunt u mailen naar financien@vvgendringen.nl.