• Missie en DNA van vv Gendringen

  Het DNA van vv Gendringen

  vv Gendringen verenigt. Met deze slogan, willen we benadrukken dat vv Gendringen van en voor iedereen is. Samen zijn we voetbalvereniging Gendringen, verbonden met het dorp en waar iedereen mee moet kunnen doen. En met iedereen bedoelen we niet alleen alle voetballers maar ook alle vrijwilligers, leden, ouders en sponsoren.  Iedereen van jong tot oud, moet zich thuis voelen en betrokken zijn bij onze club.

  Waar staat het DNA van voetbalvereniging Gendringen voor

  vv Gendringen verenigt. We voelen ons betrokken bij het dorp Gendringen. Als vv Gendringen zoeken  we een positieve uitstraling waarbij iedereen het wij-gevoel heeft en op een open en prettige manier met elkaar omgaat.  Bij vv Gendringen moet iedereen mee kunnen doen en kunnen voetballen en bewegen, van 3 jaar tot 80 jaar. Op een gemakkelijk toegankelijke manier en in een veilig sportklimaat.

  > Hart van Gendringen - open, gemoedelijk, betrokken, kaartclub :

  We willen een voetbalvereniging zijn die nauw verbonden en verwant is met het dorp en ook de cultuur heeft en de eigenschappen van de gemeenschap en de bevolking van het dorp. We willen als ‘grootste’ vereniging van het dorp, ook een rol kunnen spelen in het met elkaar verbinden van alle verenigingen en alle mensen uit het dorp Gendringen. De ‘kaartclub’, het boerenbridge zijn ook een mooie voorbeelden hoe de voetbalvereniging de verbinder is tussen verschillende mensen en als vereniging mensen de mogelijkheid geeft om elkaar te ontmoeten. Deze rol van het leggen van sociale verbindingen zal zeker richting de toekomst een belangrijke rol en uitdaging zijn voor als vereniging.

  > Samen verantwoordelijk – vrijwilligers, elkaar helpen, goede organisatie, iedereen gelijk :

  We voelen allemaal dat we als kleine vereniging in een klein dorp samen moeten doen. Dat betekent dat we als vereniging meer mogen en moeten verwachten van alle mensen betrokken bij onze club. Aan die gedachte zullen we zowel in de organisatie als in eenieders grondhouding nog meer aandacht moeten geven. Dat iedereen lid is van een vereniging en automatisch zijn steentje bijdraagt aan al het vrijwilligerswerk en zorgen voor een goed draaiende (voetbal)vereniging, is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer.

  > Mooie accommodatie – trotse vrijwilligers, modern en goed uitgerust :

  Door iedereen wordt ervaren dat we een prachtig accommodatie hebben, op een geweldig sportpark. Dat moeten we koesteren en in stand houden. Maar ook dit is niet vanzelfsprekend en we kunnen het ons niet veroorloven achter over te leunen en erop te vertrouwen dat enkelingen die kar trekken. We zullen daarbij ook naar buiten moeten kijken en zien dat we de kracht van deze prachtige accommodatie op een fraai en open sportpark IJsselweide, gaan benutten en gebruiken voor een open en levendige vereniging.

  > vv Gendringen verenigt - plezier, recreatief en prestatief, sportief, respect, aandacht, eigen spelers :

  Dit is sprekend voor wat we als (voetbal)vereniging willen zijn. Een club waar (voetbal)prestaties belangrijk zijn maar veel meer een club waar we trots op willen zijn en iedereen wil bij horen. Een voetbalvereniging waar niet alleen het (voetbal)plezier voorop staat maar waar ook respect is voor ieder individu en iedereen een bijdrage kan, mag en moet leveren.  En daarom doen we dat ook bij een 1e elftal alleen met spelers die graag lid willen worden van onze vereniging, om bij een vereniging te horen zoals we zijn en samen te kunnen voetballen met vrienden die daar ook zo over denken.

  Historie

  Ons DNA en de kernwaarden komen sprekend naar voren in ons verleden en het rijke archief van onze geschiedenis.

  Vóór 1914 werd er al gevoetbald in Gendringen onder de naam 'Klein Maar Dapper'.

  In 1918 duikt de naam D.A.W ( De Aanhouder Wint) op.

  In 1928 wordt besloten om deel te nemen aan de competitie van de Geldersche Voetbalbond onder de naam D.A.W.

  Er ontstond echter een moeilijkheid omdat er in Amsterdam al een vereniging onder die naam speelde.

  Geen nood, de nieuwe naam werd:  voetbalvereniging Gendringen.

  De oprichtingsdatum was 25 augustus 1928. Het voetbalveld wordt een weiland aan de Ulftseweg.

  Op 25 januari 1960 krijgt de vereniging koninklijke goedkeuring. Intussen groeit de vereniging en worden er ook jeugdteams ingeschreven. Sportief had de vereniging een goede start. In 1936 voetbalde men al bij de 'grote' KNVB. v.v. Gendringen speelt afwisselend in de 3e en 4e klasse van de KNVB met als uitzondering ook één jaar (seizoen 1989-1990) in de 2e klasse.

  Trots op onze accommodatie …

  In 1970 verhuist voetbalvereniging Gendringen naar het huidige sportcomplex de 'IJsselweide'.

  Vanaf 2003 werd met veel vrijwilligers de accommodatie uitgebreid en vernieuwd. En ook nu, in 2018 wordt met de hulp van trotse vrijwilligers ons clubgebouw vernieuwd en aangepast naar de eisen van de tijd. Een prestatie die we gezamenlijk realiseren en waarnaar iedereen met trots naar kijkt en tekenend is voor de sfeer binnen de vereniging.

  Ondanks de groeiende concurrentie van andere sporten en maatschappelijke ontwikkelingen heeft  v.v. Gendringen steeds een bloeiende jeugdafdeling die er steeds weer voor zorgen dat het 1e elftal steeds voornamelijk bestaat uit de eigen jeugd. Steeds opnieuw zijn er talenten, die op een deskundige wijze worden opgeleid om later bij de senioren te kunnen voetballen.