• Historie vv Gendringen
  Een rijk archief vertelt veel over de geschiedenis van v.v. Gendringen. Vóór 1914 werd er al gevoetbald in Gendringen onder de naam 'Klein Maar Dapper'. In 1918 duikt de naam D.A.W ( De Aanhouder Wint) op. In het elftal zaten zes spelers uit Gendringen Verder spelers uit het militaire garnizoen dat in Ulft was gelegerd. Het elftal werd bovendien ook nog aangevuld met spelers uit andere delen van de gemeente en zelfs daarbuiten, zodat men van een 'zwaluwenelftal' sprak. Het oefenterrein lag op de Hardenberg. Net over de grens linksaf. Door gebrek aan geld kwam de jonge club D.A.W maar moeilijk van de grond. Blijkbaar dacht men toen ook al aan een vorm van sponsoring of financiële ondersteuning, want een tweetal jonge leden trok de stoute schoenen aan en benaderde onder meer de directeur van de steenfabriek te Wieken, de pastoor, de notaris en de burgemeester. Met enig succes.

  Het verhaal gaat dat de notaris een rijksdaalder gaf en dat de huishoudster van de pastoor met een gulden kwam aanzetten. Overigens wel met de beperking dat er geen 'bierkes' van mochten worden gekocht.

  In 1928 wordt besloten om deel te nemen aan de competitie van de Geldersche Voetbalbond onder de naam D.A.W er ontstond echter een moeilijkheid omdat er in Amsterdam al een vereniging onder die naam speelde. Geen nood, de nieuwe naam werd: Voetbalvereniging Gendringen. De oprichtingsdatum was 25 augustus 1928. Het voetbalveld wordt een weiland aan de Ulftseweg.

  Inschrijfformulier
  Dit is het inschrijfformulier van het seizoen 1929/30. Wijlen Jaap Sipkema was de auteur hiervan.

  Een eerste wapenfeit is de huur van een definitief terrein dat als voetbalveld kan dienen. Tot 1970 zal de voetbalvereniging gebruik maken van dit legendarische terrein aan de 'Langenhorst'.

  In 1932 telt de vereniging 34 werkende leden en worden twee elftallen ingeschreven. Ook in de oorlogsjaren wordt er gevoetbald in Gendringen. Helaas met een sterk wisselend team. Toch wordt v.v. Gendringen in 1943 kampioen. Van 1943 tot 1945 is er van voetballen geen sprake meer in Gendringen. Na de oorlog moesten veel granaten e.d. van het veld worden verwijderd eer er weer gevoetbald kon worden.

  Eerste elftal
  Staand van links naar rechts: Bernard Frericks, Tonny Jansen, Bart Frericks, Tonny Zondergeld, Hans Gemmink, Bennie Horris, Gerry Jansen, Cees Nieuwenhuizen. Zittend van links naar rechts: Willy Romp, Henk Overgoor, Rudy Aalbers, Gert Knipscheer en Rino Frericks.

  Op 25 januari 1960 krijgt de vereniging koninklijke goedkeuring. Intussen groeit de vereniging en worden er ook jeugdteams ingeschreven. Sportief had de vereniging een goede start. In 1936 voetbalde men al bij de 'grote' KNVB. v.v. Gendringen speelt afwisselend in de 3e en 4e klasse van de KNVB met als uitzondering ook één jaar (seizoen 1989-1990) in de 2e klasse.

  In 1970 verhuist men naar het huidige sportcomplex de 'IJsselweide', waar men de beschikking krijgt over meerdere velden. In 1975 wordt het eerste exemplaar van het clubblad de 'Voetzoeker' bij de leden bezorgd. In 1983 wordt de NEC (Nieuwe Evenementen Commissie) opgericht, die ieder jaar borg staat voor een aantal ontspannende activiteiten binnen de club en die niet meer weg te denken is. In 1987 breidt de vereniging uit met het 'damesvoetbal'. Enkele jaren later gevolgd door een zaterdagafdeling. In 2003 werd op uitbundige wijze het 75-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Een jaar dat bol stond van de vele activiteiten voor jong en oud en dat werd afgesloten met een feestweekend begin september. De daaropvolgende vier jaar werd alle energie gestoken in de uitbreiding en vernieuwing van de accommodatie. Door het bestuur werd met behulp van vele vrijwilligers een prachtige prestatie geleverd waarop v.v. Gendringen nog jarenlang trots kan zijn. De feestelijke heropening vond eind 2006 plaats.

  De toekomst van de vereniging...
  Op 17 augustus 1955 werd binnen de vereniging de jeugdafdeling opgericht. Tot op heden is deze afdeling de 'parel' van de vereniging. Het is een bloeiende afdeling, die vooral ook de laatste jaren onstuimig is gegroeid. Ondanks de groeiende concurrentie van andere sporten en maatschappelijke ontwikkelingen blijft de v.v. Gendringen een groot aantal jeugdleden trekken. Spelers binnen de selectie komen voornamelijk voort uit de eigen jeugd. Steeds opnieuw zijn er talenten, die op een deskundige wijze worden opgeleid om later bij de senioren te kunnen voetballen. De jeugdelftallen spreken in de regio altijd een aardig woordje mee. Ook op velerlei ander gebied is de jeugdcommissie van v.v. Gendringen zeer actief. De vele jeugdtoernooien voor zowel de selectieteams als de lagere jeugd zijn al jarenlang een geweldig visitekaartje voor de vereniging.

  Het clubblad de 'Voetzoeker'...
  Sinds 1975 wordt wekelijks dit clubblad door meer dan 20 wijklopers bij ieder lid, sponsor en donateur thuis bezorgd. Gesteund door de vele adverteerders is dit clubblad een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging.

  Redactie, teamverslaggevers, inleggers, drukkers en bezorgers zorgen er wekelijks voor dat alle betrokkenen volledig op de hoogte blijven van het wel en wee. Wedstrijdprogramma's, wedstrijdverslagen, mededelingen en sinds kort ook foto's vullen iedere week ( 40x per jaar) dit blad. Aan kopij is nimmer een gebrek. Elke dinsdagavond is een vaste groep van vrijwilligers druk in de weer om de losse bladen tot een handzaam boekje te maken. Voor velen is het al jarenlang gewoon een avondje uit deze dinsdagavond. Meer dan 530 exemplaren worden iedere week trouw door de wijklopers thuis bezorgd. Voor velen in Gendringen is dit clubblad onmisbaar en de 'Voetzoeker' mag dan ook zeker de 'trots' van de vereniging genoemd worden.

  Ook de v.v. Gendringen ontkomt niet aan andere moderne communicatiemiddelen. Zo is er sinds een paar jaar ook een actuele website, waar een ieder van verre het reilen zeilen van de club kan volgen.

  De komende jaren...
  De voetbalvereniging heeft net als andere sportverenigingen te maken met vele ontwikkelingen. Aanpassingen aan wettelijke eisen en ook maatschappelijke invloeden zorgen er voor dat de vereniging steeds verandert. De accommodatie is de laatste jaren onder impuls van het bestuur met medewerking van vele vrijwilligers in een viertal fases geheel vernieuw en uitgebreid. Een paar geweldige 'Superloterijen', waaraan de gehele Gendringense gemeenschap bijdroeg evenals ook de bijdragen van de toenmalige gemeente Gendringen zorgden voor een solide financiële basis.

  Ook een jeugd die steeds mondiger wordt, vraagt om een aangepast beleid. Jong en oud moeten zich thuis kunnen voelen bij v.v. Gendringen. Een sfeer van gemoedelijkheid en gezelligheid moet mede bepalend blijven voor een goede uitstraling van de club. Bovendien staat ook 'fair play' hoog in het vaandel.. Op sportief gebied probeert de vereniging met de middelen, die ze heeft zo hoog mogelijk te voetballen. Een perfecte begeleiding van de jeugd moet daarvoor de basis zijn. Nu de randvoorwaarden van o.a. een goede accommodatie gerealiseerd zijn, kan de aandacht van het bestuur en kader weer volledig op de jeugd gericht worden.

  Door middel van het opleiden van trainers, leiders en scheidsrechters, het organiseren van toernooien en activiteiten wordt er voor gezorgd dat de vereniging de komende jaren met vertrouwen tegemoet kan zien.

  Een gezonde vereniging...
  De vereniging kent op dit moment een ledenbestand van meer dan 550 leden. Vooral de meisjesafdeling is sterk groeiende en ook de overgang van de jeugd naar de senioren verloopt vrij geruisloos, waardoor ook vele leden actief blijven. In 2007 mocht de vereniging haar 500ste lid begroeten en dat was voor het eerst in de historie. Financieel is de vereniging ook gezond ondanks de forse investeringen in de accommodatie van de laatste jaren. Een zuinig beleid zorgt al jarenlang voor een uitstekende basis.

  Bernard Ruesink