• De MMP ploeg, de maandagmorgenploeg, brengt de aankomende week de borden met “Rookvrij” aan rondom onze accommodatie.

    Uiterlijk in 2025 moeten alle verenigingen een rookvrije kantine en buitenruimte hebben. Onze kantine voldoet daaraan en we willen daar nu onze buitenruimte aan toevoegen.

    Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. En goed voorbeeld, doet goed volgen. De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’. Het goede voorbeeld, binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. Want zien roken, doet roken.

    Diegene die na de “stoptober” maand toch nog een sigaretje op wil steken kan dat doen aan de voorkant van ons gebouw op de plek bij de nooduitgang.

    Het bestuur.