•  “Het weggooien van peuken moet niet langer normaal zijn”

  Uiterlijk in 2025 moeten alle verenigingen een rookvrije kantine en buitenruimte hebben. Onze kantine voldoet daaraan. Onze buitenruimte nog lang niet.

  Iedere maandagmorgen probeert onze mm-ploeg de ruimte weer vrij te maken van weggegooide peuken en dat lukt ook. In de loop van de week en het weekend wordt het aangezicht van onze buitenruimte gevuld met weggegooide peuken. Naast het nadelige gezondheidseffect dat roken geeft, verzorgen de peuken ook nog een milieuprobleem.

  Dit moeten we niet willen als club.

  Daarnaast geeft onze vaste huurder, Buitenschoolse Opvang Humankind, aan dat zij vanuit wettelijke regelingen kinderen niet in aanraking mogen laten komen met “roken”. De rookvrije generatie.

  Zij hebben nu aan ons aangegeven zich te schamen dat kinderen tussen peuken moeten spelen en de overdracht van de kinderen ook tussen peuken plaats vindt.

  Los van het feit dat Humankind een belangrijke vaste huurder van ons is moeten wij dit niet willen als club.

  Het bestuur vraagt dan ook aan onze rokende leden of zij peuken op de juiste plaats willen deponeren en zal daarnaast zoeken naar een vaste rookplek. Zowel de rookplek alsook de rookvrije buitenruimte zal dan aangegeven worden.