• Samen met het bestuur van de hockeyclub HCOIJ en een delegatie van de kantinecommissie van onze club hebben we de pilot geëvalueerd. HCOIJ voelde zich zeer welkom tijdens hun bezoek aan onze kantine en wil de pilot graag voortzetten. Er moeten echter nog enkele praktische zaken worden geregeld, zoals het aanbieden van een lunch na de hockeywedstrijden, wat gebruikelijk is in deze sportwereld. We hebben afgesproken dat zij van tevoren laten weten hoeveel mensen hiervan gebruik zullen maken, zodat onze vrijwilligers de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Er zal ook een prijs worden berekend voor deze service. Uiteraard geldt hetzelfde voor onze eigen teams: tijdig doorgeven aan de vrijwilligers van de kantine is essentieel. De pilot zal worden voortgezet tot Kerstmis, waarna er opnieuw zal worden geëvalueerd. Als de voortzetting doorgaat, zal HCOIJ ook overwegen om mee te draaien in de bardiensten.

  HCOIJ werkt vaak met ouders die ingezet worden in de bardiensten. Als vv Gendringen willen wij onderzoeken of onze ouders ook kunnen helpen bij de bardiensten van onze club.

  Binnenkort zal er een duurzaamheidsscan van onze accommodatie plaatsvinden, uitgevoerd door de "Groene club" van de KNVB. We willen een beter inzicht krijgen in grote investeringen die eraan zitten te komen, zoals het dak van de accommodatie, en de wensen met betrekking tot de keuken.

  Vanwege overheidsregels zullen wij binnenkort BTW-plichtig worden. De penningmeester en zijn team nemen de nodige maatregelen, wat betekent dat de BTW zal worden doorberekend in de prijzen.

  De vacature voor "penningmeester" is nog steeds niet ingevuld. We zijn actief op zoek naar een coördinator of iemand die het financiële team kan aansturen (Sjoerd, Sjak, Folkert).

  Onze Algemene Leden Vergadering (ALV) staat gepland voor donderdag 9 november om 21.30 uur. We hopen op een hoge opkomst na de training op die dag. De agenda omvat onderwerpen als de jaarrekening, de kascommissie en de benoeming van het bestuur, evenals andere relevante onderwerpen die later worden aangekondigd.

  Deze week worden de scheidsrechters door zowel de KNVB als de clubs in het zonnetje gezet. Deze vrijwilligers verdienen zeker onze waardering, en we zullen ook een attentie aan hen geven.

  Binnenkort staat er een vervolgafspraak gepland met schutterij Wals Wieken en Milt om verder te onderzoeken welke vorm van samenwerking op onze accommodatie mogelijk is.

  De contributiebetaling is de deur uit en zal binnenkort worden geïnd.