• BSO Humankind ook op vrijdag.

  De buitenschoolse opvang van Humankind (BSO FUN) op ons verenigingscomplex loopt voorspoedig. Leiding en ouders vinden het zo'n uitdagende accommodatie voor hun kinderen dat vanaf vrijdag 3 november ook de middag gebruikt gaat worden voor de buitenschoolse opvang. De opvang zit dan 4 dagdelen in ons complex. Op donderdag laten ze de zeer zware kast op hun plaats staan in de kantine, en op vrijdag wordt hij voor het weekend verplaatst zodat de kantine weer vrij is.

  Als kind kun je niet mooier wensen: een mooie, warme binnenruimte waar je veel creatieve mogelijkheden hebt. Buiten heb je de beschikking over een kunstgrasveld, fietscrossveldje, enzovoort. Wat wil je nog meer als kind? Wij begrijpen dat kinderen uit Varsselder, Ulft, Gendringen en Megchelen graag naar onze BSO FUN op ons complex komen.

  Als vereniging zijn we blij met de verdere uitbreiding van de samenwerking met Humankind.

  V.V. Gendringen rookvrij.

  De MMP-ploeg, de maandagmorgenploeg, heeft de borden met "Rookvrij" aangebracht rondom onze accommodatie.

  Uiterlijk in 2025 moeten alle verenigingen een rookvrije kantine en buitenruimte hebben. Onze kantine voldoet daaraan en onze buitenruimte is daar nu aan toegevoegd.

  Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. Een goed voorbeeld doet goed volgen. De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging 'Rookvrije Generatie'. Het goede voorbeeld, zowel binnen als buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. Want zien roken, doet roken.

  Diegene die na de "Stoptober"-maand toch nog een sigaretje wil opsteken, kan dat doen aan de voorkant (straatkant) van ons gebouw, bij de nooduitgang.

  Duurzaamheidsscan.

  De scan van onze accommodatie op het terrein van duurzaamheid heeft plaatsgevonden. De scan wordt uitgevoerd door de "Groene club" van de KNVB. We willen meer inzicht krijgen in grote investeringen die eraan zitten te komen, zoals bijvoorbeeld het dak van de accommodatie. Daarnaast willen we inzicht krijgen in maatregelen om verdere besparingen te realiseren. Het rapport wordt de komende tijd besproken met de accommodatieploeg en de "Groene club".