• Stap voor stap 

  Dat was de kop onder de vorige “van de bestuurstafel”. Helaas moeten de coronamaatregelen aangetrokken worden vanwege de hoge besmettingsgraad en de druk op de zorg. Alleszins begrijpelijk/ gelukkig mogen we ook constateren dat een zeer hoog percentage van de bevolking van de Oude IJsselstreek zich heeft laten vaccineren. De controle op de QR-code hebben wij zo goed mogelijk, gegeven onze omstandigheden, proberen uit te voeren. De medewerking van onze leden en bezoekers tijdens de controles is een pluim waard. Hopelijk houden wij en geheel Nederland aan de nieuwe regels zodat we nog een leuke Sinterklaas en kerst hebben.

  Club van 100

  De financiële bijdrage aan de club van 100 zijn geïnd. De Club van 100 maakt vele projecten van onze club zo mede mogelijk. Een mooi en goed initiatief. Een gedeelte van de toegezegde bijdrage is nog niet geïnd omdat de gegevens bij de Club ondertussen verjaard zijn, bv door een gewijzigd mailadres of banknummer. Voor informatie kunt u terecht bij Jesper Brom, jesperbrom@gmail.com .

  Algemene Leden Vergadering

  De Algemene Ledenvergadering van woensdag 10 november kon gelukkig weer in de kantine bezocht worden. Vele leden bezochten de vergadering, stelden informatieve en kritische vragen over het gevoerde beleid, keurden de jaarrekening goed, kascommissie stelde voor om decharge te verlenen aan het bestuur, herkozen voorzitter John Freriks en brachten een aantal praktische punten in. De vergadering gaf een luid applaus aan alle 25-jarige jubilarissen. Kortom een goede en vruchtbare Ledenvergadering

  Samenwerking

  De samenwerking met onze buren van Estinea en ons “wasproject " is weer opgepakt en draait alweer een paar maanden. Naast het eerste team maakt nu ook een enkel ander team gebruik van deze mogelijkheid. Martin Hendrixen en Harrie Ebbers coördineren vanuit onze club dit project. Info en mogelijkheden om als team deel te nemen aan het project zijn bij hen op te halen.

  Als vv Gendringen zijn we onderdeel van het Sportief Buurthuis IJsselweide. Verschillende voorzieningen zijn zo rondom ons park gerealiseerd. Dit seizoen nemen ook enkele basisscholen en kinderdagverblijven deel aan een sport stimulerende carrousel van activiteiten. Nog meer jeugd in beweging. Mooie ontwikkeling.

  Het concept huurovereenkomst met HumanKind is besproken en wordt omgezet in een definitief contract dat in gaat op 1 april 2022. BSO Fun 8+ komt dan met 3 dagdelen in ons gebouw.https://www.sportiefbuurthuisijsselweide.nl/over-sbij/missie-rol/

  https://www.humankind.nl/vestigingen/gendringen/bso-fun

  Met onze samenwerkingspartner SVGG hebben we afgesproken om binnenkort een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen voor bestuur en voorzitters van commissies en werkgroepen. Doelstelling is kennis te maken met elkaar en informatie uit te wisselen zodat we een beeld krijgen waar we elkaar kunnen helpen en samen kunnen werken.

  Het aankomende seizoen zullen Humankind en vv Gendringen het vergunningen traject bij de gemeente Oude IJsselstreek voor Buitenschoolse Opvang op ons complex in gang zetten. De buitenschoolse opvang vanaf 8 jaar zal dan in en op ons complex plaats vinden. https://www.humankind.nl/vestigingen/gendringen/bso-de-berenhut https://www.humankind.nl/vestigingen/gendringen/bso-fun

  Acties

  Er zijn een tweetal brieven richting gemeente gestuurd. De eerste betreft de evaluatie van de ingezette maatregelen om vandalisme te voorkomen en het beleid op het “open sportpark” juist te kunnen toepassen. Over de resultaten zijn wij ontevreden en hebben een vervolggesprek aangevraagd. De tweede brief betreft de doorbetaling van de door het rijk beschikbaar gestelde gelden aan gemeenten voor kosten die te maken hebben met controle op corona. We hebben gevraagd hoe de gemeente die beschikbaar gaat stellen aan ons en andere verenigingen.

  De AH actie en de Rabo club support acties hebben de nodige middelen opbracht. De resultaten voor de Grote Club Actie vallen tot nu toe tegen. Leden zullen nogmaals gewezen worden op de mogelijkheden.

  Het bestuur heeft de receptie t.g.v. het 10-jarig bestaan van onze buren, de hockeyclub HCOIJ, bezocht.

  Vacatures en vrijwilligers

  Eén van de doelstellingen van het bestuur is om vrijwilligerstaken over meer mensen te verdelen. Afgeronde taken die te overzien zijn wat tijdsbesteding betreft. Als vereniging worden we zo minder afhankelijk van één persoon en zijn we als organisatie minder kwetsbaar. Op enkele plekken lukt dat bijv. financiën. Onze communicatiegroep is druk bezig om de communicatie verder vorm te geven. Optimaal gebruik maken van Sportlink is één van de aandachtspunten voor de werkgroep en het bestuur. Nieuws, indeling van velden, kleedlokalen etc. kan dan veel sneller verwerkt en geplaatst worden op de app en site. Vrijwilligers hiervoor worden gezocht en benaderd.

  Zo zijn er meer taken die een nieuwe en andere invulling vragen. Samen als leden van de vv Gendringen zullen we dit moeten doen. Het bestuur gaat met een vertegenwoordiger van elk team in gesprek wat zij zouden kunnen leveren.