• Bijeenkomst werkgroepen en commissies van SVGG en v.v. Gendringen

  Om van elkaar te leren en elkaar te helpen is er een bijeenkomst geweest op het domein van Leon en Magda Masseling (Oerlegoed) van vertegenwoordigers van de werkgroepen/commissies van SVGG en vv Gendringen. 

  Een twintigtal vertegenwoordigers werden welkom geheten door de beide voorzitters, Gregor Gross Bolting en John Freriks. In groepen werden kennis en ervaring uitgewisseld en zeer zeker ook gekeken hoe de samenwerking nog beter vorm kan krijgen. Kennis en kunde delen van de mensen die bijvoorbeeld in het beheer van de accommodatie zitten, een gezamenlijke seizoensopening van de ouders van de jeugd van SVGG en v.v. Gendringen, gezamenlijke inkoop en onderzoeken wat de mogelijkheden van samenwerking zijn voor de seniorenelftallen. Kortom, meer dan genoeg om een er een voortzetting aan te geven.

  Algemene ledenvergadering 23 mei

  Op 23 mei wordt onze halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. Eindelijk kunnen we onze jubilarissen dan in het zonnetje zetten. Negen mensen die 60 jaar lid zijn en 2 van 50 jaar. Ook de begroting voor het aankomende jaar komt aan de orde en een actualisering van het beleidsstuk “vv Gendringen 2025”. Kijken waar we staan, wat loopt wel en waar moet zeker wat aan gedaan worden en hoe gaan we dat doen. Jullie inbreng is daarbij zeer zeker belangrijk.

  Aanvang                               : woensdag 20.00

  Plaats                                    : kantine v.v. Gendringen

  60 euro leden

  Naast de vele vrijwilligers hebben we ook financiën nodig. Die halen we uit de subsidie van de gemeente, kantineopbrengsten en de contributie van de leden. Deze gelden staan stevig onder druk, onder andere doordat het aantal geboorten in onze plaats nog steeds jaarlijks daalt en dus ook het aantal potentiële jeugdleden afneemt. De gemeentelijke subsidie en de contributieopbrengst dalen als gevolg daarvan structureel.

  We bieden naast het voetbal de nodige andere activiteiten aan, waarvan de niet-voetballende leden en niet-leden gelukkig ook graag gebruikmaken. De kaartavonden zijn daarvan een mooi voorbeeld. Om je rood-witte hart nog meer inhoud te geven en je nog meer betrokken te laten voelen bij de club, willen je vragen om ondersteunend lid te worden. Je blijft direct en indirect betrokken bij de club. Je blijft op de hoogte van alle activiteiten van vv Gendringen. Daarnaast steun je ook de andere activiteiten waarvan je dan gebruik kunt maken. Verder kun je de ledenvergadering bezoeken en heb je stemrecht en dus invloed op het beleid van de vereniging.

  Lijkt het je daarom leuk om ondersteunend lid te worden van vv Gendringen? Als steunend lid ben je niet meer actief als voetballer/voetbalster, maar blijf je wel betrokken bij de vereniging. Daarnaast help je op deze manier de vereniging om de senioren en jeugd van Gendringen langdurig de mogelijkheid tot samen sporten aan te kunnen blijven bieden. En dat kost je maar €5,00 per maand.

  Het afgelopen jaar hebben een groot aantal leden deze stap gemaakt om zo naast actief ook financieel de club te ondersteunen.

  Mogen we ook op jou rekenen?

  Aanmelden kan rechtstreeks op de volgende link: https://www.vvgendringen.nl/385/aanmelden-lidmaatschap/ of voor verdere informatie bij onze secretaris Folkert Tichelaar [email protected]

  Financiën

  De maandrapportages van inkomsten/uitgaven en van de kantine lopen in de pas met de begroting. In de Algemene ledenvergadering zal aandacht gegeven worden aan de Club van 100.