• Gelukkig kunnen we weer stappen maken op het terrein van het los laten van de coronamaatregelen. Gelukkig hebben heel, heel veel mensen zich late vaccineren maar we moeten elkaar aan blijven spreken op de basisregels om nieuwe uitbraken nu en in de toekomst te voorkomen.

  Club van 100

  De financiële bijdrage aan de club van 100 zijn geïnd. De Club van 100 maakt vele projecten van onze club zo mede mogelijk. Een mooi en goed initiatief. Voor informatie kunt u terecht bij Jesper Brom, [email protected] .

  Algemene Leden Vergadering

  In juni werd de Algemene Ledenvergadering digitaal gehouden. Door een behoorlijke deelname van de leden werd zo ook de digitale betrokkenheid bij de club aangetoond.  Jaarrekening, begroting afgelopen seizoen, begroting 2021/2022, investeringen in onderhoud, samenwerking met andere verenigingen werden na een toelichting en beantwoording van de vragen goed gekeurd. De concept-notulen van deze ALV zullen via het daartoe geëigende kanaal beschikbaar worden gesteld voor de leden

  Nieuwe seizoen

  De teamindeling bij de senioren als ook bij de jeugd zijn weer rond. Een gepaste opening van het seizoen voor de jeugd en senioren wordt voorbereid.

  Samenwerking

  Het stap voor stap loslaten van de coronamaatregelen maakt het ook weer mogelijk dat we de samenwerking met onze buren van Estinea en ons “wasproject weer kunnen oppakken.  SVGG sluit hier ook bij aan en zullen ook vrijwilligers voor dit project in zetten.

  Als vv Gendringen zijn we onderdeel van het Sportief Buurthuis IJsselweide. Verschillende voorzieningen zijn zo rondom ons park gerealiseerd. Aankomend seizoen nemen ook enkele basisscholen en kinderdagverblijven deel aan een sport stimulerende carrousel van activiteiten. Nog meer jeugd in beweging.  Mooie ontwikkeling.
  https://www.sportiefbuurthuisijsselweide.nl/over-sbij/missie-rol/

  Het aankomende seizoen zullen Humankind en vv Gendringen het vergunningen traject bij de gemeente Oude IJsselstreek voor Buitenschoolse Opvang op ons complex in gang zetten. De buitenschoolse opvang vanaf 8 jaar zal dan in en op ons complex plaatsvinden. https://www.humankind.nl/vestigingen/gendringen/bso-de-berenhut
  https://www.humankind.nl/vestigingen/gendringen/bso-fun

  Vacatures en vrijwilligers

  Eén van de doelstellingen van het bestuur is om vrijwilligerstaken over meer mensen te verdelen. Afgeronde taken die te overzien zijn wat tijdsbesteding betreft. Als vereniging worden we zo minder afhankelijk van één persoon en zijn we als organisatie minder kwetsbaar. Op enkele plekken lukt dat bijv. financiën. Onze communicatiegroep is druk bezig om de communicatie verder vorm te geven. Optimaal gebruik maken van Sportlink is één van de aandachtspunten voor de werkgroep en het bestuur. Nieuws, indeling van velden, kleedlokalen etc kan dan veel sneller verwerkt en geplaatst worden op de app en site. Vrijwilligers hiervoor worden gezocht en benaderd.

  Zo zijn er meer taken die een nieuwe en andere invulling vragen. Samen als leden van de vv Gendringen zullen we dit moeten doen. Het bestuur gaat in het nieuwe seizoen met elk team in gesprek wat zij zouden kunnen leveren.