• Back2Basics.
  Een groep enthousiaste leden is in gesprek gegaan met de begeleider van Back2Basics, Dirk Hemink, om het proces bij onze vereniging in te richten. De klik is er en het enthousiasme is groot om onze vereniging nog leefbaarder te maken, te houden en de taken nog meer te verdelen, zodat v.v. Gendringen nog meer een gedragen club voor alle leden wordt. Jullie horen binnenkort zeker meer van ons.

  Club van 100 en sponsorcommissie.
  We zijn blij te kunnen mededelen dat de Club van 100 nieuw leven is ingeblazen door een nieuwe bezetting van actieve mensen. Alle leden van de Club van 100 worden benaderd. Ook de sponsorcommissie is weer voltallig en barst van de nieuwe ideeën. Mooi dat deze taken weer volledig worden uitgevoerd.

  Vacature penningmeester.
  Onze penningmeester Raymond heeft al tijdens een aantal ledenvergaderingen aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap. Hij wil zijn energie nog meer richten op de digitale nieuwsbrief en communicatie. Het zoeken naar een goede en geschikte kandidaat heeft even geduurd. Gerian Romp heeft verschillende gesprekken gehad met het team "financiën" (Jack Jansen, Sjoerd Robben en Folkert Tichelaar) en het bestuur, zodat hij een goed beeld heeft gekregen van hoe het team functioneert en hoe de taken verdeeld zijn. Als bestuur willen we dan ook graag Gerian voordragen als penningmeester tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 23 mei. Raymond maakt dit boekjaar af en Gerian draait mee in het team "financiën" en de bestuursvergaderingen.

  Beveiligingscamera's.
  Een grote bron van ergernis en kosten zijn de vernielingen die worden aangericht op ons veld en aan materialen. Als bestuur zijn we daar al een aantal jaren over in gesprek met de gemeente, Boa's en jeugdwerkers. We zien enkele verbeteringen. Ervaringen bij andere verenigingen met beveiligingscamera's zijn positief gebleken: minder vernielingen en een grotere pakkans van de daders. Het bestuur heeft dan ook besloten om ook op ons complex camera's te installeren. Het accommodatieteam, met name Hans Meijer, zal dit begeleiden.

  Airco's en zonnepanelen.
  Het accommodatieteam is ook bezig met airco's en zonnepanelen, met name voor de kantine. De airco's moeten zorgen voor een beter binnenklimaat, koeling in de zomer en verwarming in de herfst, zodat de gasgestookte installatie minder belast wordt. Het accommodatieteam begeleidt ook dit werk.

  Reglement drankgebruik op het terras op zaterdag en zondag.
  Het bestuur heeft een reglement opgesteld om dit in goede banen te kunnen leiden. Het reglement wordt gepubliceerd op de website, in de nieuwsbrief en in de app van de leiders. Laten we ons hieraan houden en elkaar erop aanspreken.

  Protocol Vertrouwenscontactpersoon voetbalvereniging Gendringen en SVGG te Megchelen.
  Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden, jij toch ook? En toch gebeurt het wel eens dat dingen niet gaan zoals jij dat graag wilt. De v.v. Gendringen en SVGG te Megchelen willen een veilige vereniging zijn waar leden met plezier kunnen voetballen. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen. We doen ons best 'ongewenst gedrag' zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren. Eén van de stappen die we hierin zetten, is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Het protocol is hier te vinden en wordt verder gecommuniceerd in de nieuwsbrief.

  Algemene Ledenvergadering donderdag 23 mei om 21:30 in de kantine.
  De leden worden voor deze vergadering uitgenodigd via de website en de nieuwsbrief. Punten zijn onder andere de begroting voor het seizoen 2024 – 2025, de benoeming van de penningmeester en ontwikkelingen in IJsselweide. Noteer de datum en het tijdstip alvast in je agenda.

  Herkenbaarheid van de BuitenSchoolse Opvang op ons complex.
  Humankind zal in de komende tijd een aantal verwijzingsborden en een vlag plaatsen met daarop hun logo en naam, zodat de buitenschoolse opvang voor ouders en kinderen gemakkelijker te herkennen is.

  Seizoensafsluiting vrijwilligers SVGG en v.v. Gendringen.
  Tijdens de ontmoeting van de vrijwilligers van v.v. Gendringen en SVGG op het wijndomein "Oerlegoed" is afgesproken om vaker (informele) bijeenkomsten te organiseren voor de vrijwilligers. SVGG heeft de gewoonte om het seizoen feestelijk af te sluiten voor de Megchelse kermis (30 mei) en v.v. Gendringen op de donderdag voor de Gendringse kermis, donderdag 22 augustus, het seizoen te openen. Als besturen hebben we besloten om de gezamenlijke afsluiting op 30 mei bij SVGG te houden en de opening op 23 augustus in Gendringen. Noteer deze data alvast in uw agenda.