• Daar zit ik weer achter de computer... net zoals gewoonlijk een praatje op papier te zetten om het jaar af te sluiten. Ook bij v.v. Gendringen is de Kerstoverweging hét moment dat je graag terugblikt op het afgelopen jaar en wat het ons heeft gebracht. Ik doe dit dan ook en ik besef me dat elk jaar er een aantal vaste momenten terugkomen. Ik weet niet of me dat gaat lukken.

  Laat ik beginnen dat ik jullie inzet van het afgelopen jaar ontzettend waardeer. Ik kan het niet anders zeggen! Zonder jullie stond v.v. Gendringen er totaal anders voor.

  Want wat een bijzonder jaar was het. Helaas zitten we momenteel nog steeds in de gekte. Corona speelt nog steeds een hoofdrol in onze maatschappij en in ons voetballeven. Er zijn zaken continu veranderd door de Corona maatregelen. Wel trainen, niet trainen, tot een bepaald tijdstip trainen, in het kleedlokaal komen, kleedlokalen op slot, QR-code laten zien, stil leggen van het programma, geen feestje op 9 december, geen stamppotbuffet. Een Lock Down. Jongens, wat een aanpassingsvermogen hebben jullie! Wat een creativiteit en inzet hebben we.

  Een jaar waar we ook regelmatig ons wedstrijdje op zaterdag of zondag hebben moeten missen. Het langs de lijn staan als ouder of toeschouwer, het napraten, de ranja... zoveel mooie dingen die ons verbinden als leden, sponsoren en ouders.

  In een jaar waarin de tegenstellingen tussen mensen alleen maar scherper lijken te worden. Een gesprek er niet meer is. Ieder heeft zijn eigen gelijk. Vaak roept het heftige reacties vanuit de samenleving op. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn maar  respect voor elkaar hebben  en elkaar proberen te begrijpen zou een betere attitude zijn.

  Gelukkig zien we ook hele mooie dingen zoals de twee juffen uit de serie “Klassen’. Die met volle inzet, vol idealisme alles uit de kast halen om hun kinderen het maximale te geven aan onderwijs, aan ontplooiingsmogelijkheden. Mensen die uitdragen dat als we met elkaar in verbinding blijven en naar elkaar luisteren dan krijgt cynisme namelijk minder kans en is er hoop. Ik prijs me gelukkig dat deze groep mensen ook in onze club te vinden is.

  Namens het bestuur van de v.v. Gendringen wensen we jullie allemaal hele fijne Kerstdagen.

  John Freriks.