•  Persbericht voor Gelderse post – Gemeentenieuws gemeente Oude IJsselstreek:

   

  Gemeente Oude IJsselstreek wil overlast op sportpark IJsselweide terugdringen

  De gemeente Oude IJsselstreek is samen met vv Gendringen en de politie in gesprek om de overlast op sportpark IJsselweide terug te dringen. vv Gendringen ervaart al een langere periode overlast op het sportpark. Van rondslingerende rotzooi en kapot gesneden netten tot aan vernielingen aan het kunstgrasveld en de tribune. Onze vrijwilligers hebben er op deze manier geen zin meer in om het sportpark schoon te houden en de schades te herstellen, aldus John Freriks.

  Onduidelijkheid over het open club sportpark IJsselweide

  De gemeente Oude IJsselstreek heeft de enkele jaren terug geïnvesteerd in sportpark IJsselweide voor een open club karakter. Veel mensen denken daardoor dat het kunstgrasveld vrij toegankelijk is voor iedereen. Bij een ‘open club sportpark’ stellen verenigingen het sportpark ook fysiek open voor maatschappelijke functies, zoals zorg en onderwijs. Een open club sportpark is niet te vergelijken met een trapveld, waar iedereen altijd terecht kan. Voor het gebruik van het open club sportpark zal altijd afstemming moeten plaatsvinden met eigenaar/huurder, in dit geval vv Gendringen.

  Aansluiting met de uitvoering van het Jongerenwerk

  De gemeente Oude IJsselstreek maakt samen met vv Gendringen een plan van aanpak om de overlast en het aantal vernielingen tegen te gaan. Ook de gebiedsmakelaar Jeugd/Jongeren van de gemeente Oude IJsselstreek is hierbij betrokken. We ontvangen signalen dat sportpark IJsselweide ‘s nachts een ontmoetingsplek is voor jongeren. Door het gesprek aan te gaan, hoopt de gemeente Oude IJsselstreek ook kwaliteit bieden voor deze groep. De aanpak is in lijn met de uitvoering van het Jongerenwerk waarbij de aandacht ligt op preventie en positieve ontwikkeling van de jongeren.

  Verder hebben we contact gezocht met Benny Vonk van de Streetball-Lichtenberg  (jongereninitiatief bij de Lichtenberg te Silvolde)  en de stichting ‘De Graafschap verbindt’, om te kijken of ze bij dit plan kunnen ondersteunen en in de toekomst mogelijk kunnen aanhaken.