• Beste leden van v.v. Gendringen,

  Als lid van onze vereniging willen we je graag bijpraten over de doorontwikkeling van IJsselweide. In de afgelopen jaren hebben wij jullie via de Nieuwsbrief en de Algemene Leden Vergadering (ALV) geïnformeerd over de ontwikkelingen op sportpark IJsselweide. Wij hebben met meerdere gesprekken met de gemeente Oude IJsselstreek met sportwethouder(s) maar ook met brieven aan het college van B en W aangegeven dat wij als vv Gendringen maar één mogelijkheid zien om het proces goed te doorlopen nl: met alle verenigingen die op het sportpark IJsselweide betrokken zijn, gezamenlijk aan tafel. 
  We zijn blij dat sinds het begin van dit jaar we met alle betrokken verenigingen, organisaties en de gemeente Oude IJsselstreek in gesprek zijn. 

  De directe aanleiding toen en nu is de beoogde fusie tussen SDOUC en Ulftse Boys, waar ze mede dankzij een onderzoek van Newae samen met het college van B en W tot de slotsom kwamen dat IJsselweide de plek is waar ze zich het beste kunnen vestigen. Newae is een onafhankelijk adviesbureau die de buitenruimte vormgeeft.

  SDOUC en Ulftse Boys zullen begin mei een ledenraadpleging organiseren om de fusieplannen voor te leggen. Goed om te weten is dat een positief resultaat van deze ledenraadpleging voor de gemeente Oude IJsselstreek een voorwaarde is voor toekomstige investeringen.

  Aan de ene kant een mooie ontwikkeling en aan de andere kant roept dit veel vragen op. Vragen als wat betekent dat voor onze club, wat willen we met de ontwikkeling van sportpark IJsselweide, komt er een nieuw gebouw of blijft ons gebouw nog jarenlang ingebruik, wat gebeurt er met de velden, wat zijn de gevolgen voor parkeren, de veiligheid van onze kinderen en zo zul je zelf vast ook nog wel een aantal vragen kunnen bedenken.

  We willen open en transparant blijven en hebben jullie al die tijd al laten weten dat de gesprekken best moeizaam verliepen. In eerste instantie tussen de gemeente en fusieclub, idem tussen gemeente en onze vereniging. Gesprekken tussen de verenigingen werden niet gepland.  De start van de gesprekken met alle betrokkenen in januari van dit jaar verliep ook moeizaam. 

  Dit maakt dat we op initiatief van Achterhoek in Beweging samen werken met Richard Migchielsen. Richard is een ervaren onafhankelijk procesbegeleider die ons helpt om samen tot een plan te komen voor de doorontwikkeling van IJsselweide. Hij faciliteert en overziet het proces, bereidt bijeenkomsten voor en is spreekbuis namens ons allen. Daar zijn we blij mee! Als v.v. Gendringen zijn we steeds open en constructief de gesprekken ingegaan

  We hebben stappen gemaakt met een aantal van boven gestelde vragen, nl.:

  - dat we als betrokken verenigingen met elkaar in gesprek zijn en zo beter samen werken en het belang van de inwoners en leden meer voor ogen hebben,

  - dat er een schets ligt voor de toekomstige inrichting van IJsselweide,

  - dat we tot een gedragen verdeling van de velden zijn gekomen,

  - dat binnen de gemeente het proces is opgestart om toe te werken naar een begroting waar de kans aanwezig is dat de beoogde investeringen toegewezen worden,

  SDOUC en Ulftse Boys werken toe naar een fusie, het proces binnen de gemeente om een positief besluit over de plannen te krijgen is opgestart’ De gemeente zal geld beschikbaar meten stellen voor de inrichting van de velden. De accommodatie is een taak voor de vereniging. Na de zomer gaan we het plan voor de doorontwikkeling van het sportpark met alle betrokken organisaties maken. vv Gendringen heeft tijdens de gesprekken aangeboden, ons 3e veld als “wisselgeld” te willen inzetten.

  Met “wisselgeld” bedoelen we dat het 3e veld op de drukke speeldag als de zaterdag, het 3e veld ook kan worden ingezet voor wedstrijden van de fusieclub. Op doordeweekse trainingsavonden is het 3e veld beschikbaar voor trainingen van vv Gendringen.
  Daarnaast willen we dat 3e veld een kunstgrasveld wordt en het op een open sportpark door de jeugd gebruikt kan worden als open speel- en sportveld en ons hoofdveld alleen wordt gebruikt voor trainingen en wedstrijden van vv Gendringen.

  Natuurlijk zijn er nog veel details in te vullen, zal het proces zijn tijd nodig hebben en voor ons voelt het alsof we nu een basis hebben om met alle betrokken organisaties de kans hebben om IJsselweide nog mooier te maken.

  Voor vv Gendringen is ook de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. We willen een duidelijke ontsluiting met een veilige toegang en bereikbaarheid vanuit het dorp Gendringen.

  Het proces zal zijn tijd nodig hebben en voor ons voelt het alsof we nu een basis hebben om met alle betrokken organisaties de kans hebben om IJsselweide nog mooier te maken.

   

  met vriendelijke groet,                                                   

  John Freriks

  voorzitter vv Gendringen
  E voorzitter@vvgendringen.nl
  www.vvgendringen.nl

   

   KLIK OP DE AFBEELDING OM TE VERGROTEN

 • Impressie tekening scenario 1

 • Impressie tekening scenario 2