• Teamindelingen jeugd seizoen 24-25 bekend
    Algemene ledenvergadering
    Doorontwikkeling sportpark IJsselweide
    Algemene Leden Vergadering
    Regulering alcohol buiten de kantine