• Op maandag 22 mei zal de ALV plaats vinden in de kantine van v.v. Gendringen.
  De vergadering begint om 20:00 uur, inloop 19:45 uur. 
   
  Agenda:
  1. Opening 

  1. Mededelingen: 

   1. Afmeldingen 

   2. Muziekboxen 

   3. Verjaardagskratje kantine 

   4. Leden aantal 

  1. Vaststellen notulen ALV 23 mei 2022 en 31 oktober 2022. 

  2. Financiën 

   1. Vaststellen begroting 2023-2024 

   2. Vaststellen contributie 2023-2024 

  3. Technische Zaken 

  1. Rondvraag 

  2. Sluiting 

  De notulen van de vorige vergaderingen (23 mei 2022 en 31 oktober 2022) kunnen ter inzage opgevraagd worden bij de secretaris.
  Deze aanvraag kan per mail aan secretariaat@vvgendringen.nl.
   
  Bestuur v.v. Gendringen