• Beste leden,

  Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die plaatsvindt op donderdag 23 mei 2024 om 21:30 uur. Deze vergadering zal worden gehouden in het clubhuis van ons sportpark. 

  Agenda van de ALV:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen vorige ALV
  4. Begroting 2024-2025 en vaststellen contributie 2024-2025
  5. Benoeming Penningmeester
  6. Procesgroep Back2Basics
  7. Herinrichting Sportpark De IJsselweide
  8. Verduurzaming gebouw

  Wij hopen op een grote opkomst, zodat we samen belangrijke beslissingen kunnen nemen voor de toekomst van onze vereniging.

  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur