• Het bestuur van v.v. Gendringen nodigt alle leden en belanghebbenden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2024 om 21:30 uur.   De Algemene Ledenvergadering is een cruciaal moment voor onze vereniging, waar leden hun stem kunnen laten horen en op de hoogte kunnen blijven van belangrijke zaken. Uw aanwezigheid en betrokkenheid worden zeer op prijs gesteld.  We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op donderdag 23 mei 2024 om 21:30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine.   De agenda volgt binnenkort.  De notulen van de vorige vergadering zijn op te vragen per mail bij de secretaris.  Voor vragen of meer informatie, neem contact op met het secretariaat via secretariaat@vvgendringen.nl.