• Namens het bestuur van de v.v. Gendringen nodig ik u allen graag uit voor de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

  Datum: maandag 23 mei 2022

  Tijd : 20.00 uur

  Plaats : Kantine v.v. Gendringen

  Opening

  1. Mededelingen
   1. Afmeldingen
   2. Notulen vaststellen Algemene Ledenvergadering d.d.10 november 2021
    1. Notulen worden via Voetbal.nl gedeeld/of per mail op te vragen bij de secretaris ([email protected])
    2. Financiën
     1. Vaststellen Begroting 2022-2023 (met toelichting)
     2. Vaststellen Contributie 2022-2023 (met toelichting)
     3. Presentatie en discussie n.a.v. Actualisering ‘’Gendringen 2025’’
     4. Technische zaken (met toelichting)
     5. Rondvraag
     6. Huldiging van jubilarissen (60 jaar, 50 jaar en 40 jaar)

  Namens het bestuur van de vv Gendringen,

  Voorzitter

  John Freriks